Z nacionalno poklicno kvalifikacijo do novih priložnosti

Z vašim znanjem in izkušnjami do novih priložnosti

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem.

Kandidati

Do motiviranih, usposobljenih in kompetentnih zaposlenih

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij ponuja številne nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih podjetja potrebujejo.
.

Podjetja

Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti. Kataloge razporejamo po različnih področjih.

Katalogi