NRPslo.org - podatki izvajalcev

Osnovni podatki izvajalca

Naziv: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Status: Aktiven
Naslov: Chengdujska cesta 25, 1000 LJUBLJANA
Občina: Ljubljana
Telefon: 01 585 51 00

Osnovni podatki izvajalca

Naziv: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Status: Aktiven
Naslov: Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
Občina: Ljubljana
Telefon: 01 5830 808

Osnovni podatki izvajalca

Naziv: Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Status: Aktiven
Naslov: Ptujska 6, 1000 LJUBLJANA
Občina: Ljubljana
Telefon: 01 280 53 00

Osnovni podatki izvajalca

Naziv: Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor
Status: Aktiven
Naslov: Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR
Občina: Maribor
Telefon: 02 421 60 10

Osnovni podatki izvajalca

Naziv: Edibo d.o.o.
Status: Neaktiven
Naslov: Pesnica pri Mariboru 60 a, 2211 PESNICA PRI MARIBORU
Občina: Pesnica
Telefon: 02 3312 909

Osnovni podatki izvajalca

Naziv: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Status: Aktiven
Naslov: Cesta Staneta Žagarja 27 A, 4000 KRANJ
Občina: Kranj
Telefon: 04 280 83 00