tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 23.07.2019 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
-
- Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 6815877011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 7240.001.5.1

Klasius-P16

Zobozdravstvo (0911)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka  7240.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja in spretnosti s področja zdravstvene nege, medicine, sterilizacije in dezinfekcije na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja, za poklicno izobrazbo tehnika zdravstvene nege
 • eno leto delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence
 • opravljen strokovni izpit za naziv poklicne oz. strokovne izobrazbe tehnik/tehnica zdravstvene nege

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Storitev z ustrezno predpisano dokumentacijo z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • komunikativnost

Izločilna Merila

 • zagotavljanje osebne higiene, higiene delovnega mesta in izvajanje dela po aseptičnih načelih
 • umivanje in razkuževanje rok

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba35
dokumentacija20
ustni zagovor35

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka (3225.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delovno okolje: zobozdravstvena ambulanta, aparati za sterilizacijo in dezinfekcijo, zobozdravstveni inštrumenti, aparati in materiali, zaščitna sredstva za delo v zdravstvu
  • učilnica z računalnikom in AV-sredstvi
 • Kadrovski pogoji
  • univerzitetna izobrazba s področja stomatologije z opravljenim strokovnim izpitom in 3 leta delovnih izkušenj
  • visokošolska, višješolska znanja s področja zdravstvene nege in 3 leta delovnih izkušenj v poklicu zobozdravstveni asistent
  • srednješolska strokovna znanja s področja zobozdravstvene nege ali zdravstvene nege in 5 let delovnih izkušenj v poklicu zobozdravstveni asistent

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti, dezinficira in sterilizira zobozdravstvene inštrumente
 • mehanično čisti dezinficirane inštrumente in izloči poškodovane inštrumente
 • izvaja in nadzira termodezinfekcijo in ultrazvočno dezinfekcijo
 • pakira, označi vrste inštrumentov in beleži datum sterilizacije na vrečke, izvaja in nadzira potek sterilizacijskega ciklusa inštrumentov
 • vodi dnevnik sterilizacije
 • zna definirati pojma dezinfekcije in sterilizacije
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije inštrumetov, pripomočkov, aparatov, materialov in prostora
 • Dezinficira in sterilizira inštrumente:
  • se ustrezno zaščiti in pripravi
  • izbere pripomočke za čiščenje in dezinfekcijo
  • čisti, dezinficira ter izloča poškodovane inštrumente
  • razvršča inštrumente in materiale glede na vrsto sterilizacije
  • pakira, označuje vrste inštrumentov in vrečke opremi z datumom sterilizacije
  • sterilizira
  • kontrolira proces sterilizacije
  • izpolni dnevnik sterilizacije
  • shrani sterilne inštrumente
sodeluje pri konzervativnih posegih, endodontskih posegih, kirurških posegih, protetičnih posegih in pri ortodontskem zdravljenju
 • aspirira tekočino, osvetljuje delovno polje, drži jezik ali lice
 • podaja inštrumente, material, zdravila in presvetljuje material za nemoten diagnostično-terapevtski poseg
 • razkuži zobnoprotetične odtise, nadomestke in ortodontske aparate
 • pozna anatomijo in patologijo glave, ustne votline in zob
 • pozna postopke diagnostično-terapevtskih zdravstvenih posegov
 • Sodeluje pri endodontskem posegu (po izbiri komisije)
  • se pripravi in se ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi zobozdravniški stol in naprave
  • pripravi dokumentacijo
  • psihično in fizično pripravi pacienta
  • pripravi zobozdravstvene inštrumente, aparate, materiale
  • pripravi sterilne inštrumente in materiale ter z njimi pravilno rokuje
  • sodeluje pri izvajanju endodontskih posegov
  • uredi pacienta po posegu
  • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
  • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
  • pacientu predstavi nadaljnji postopek obravnave
  • pacientu zdravstvenovzgojno svetuje
  • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene inštrumente in aparate
  • zbira, odstranjuje in transportira odpadne škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • Sodeluje pri kirurškem posegu (po izbiri komisije)
  • se pripravi in se ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi zobozdravniški stol in naprave
  • pripravi dokumentacijo
  • psihično in fizično pripravi pacienta
  • pripravi zobozdravstvene inštrumente, aparate, materiale
  • pripravi sterilne inštrumente in materiale ter z njimi pravilno rokuje
  • deluje skladno s pravili aseptične tehnike
  • sodeluje pri izvajanju kirurških posegov
  • uredi pacienta po posegu
  • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
  • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
  • pacientu predstavi nadaljnji postopek obravnave
  • pacientu zdravstvenovzgojno svetuje
  • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene inštrumente in aparate
  • zbira, odstranjuje in transportira odpadne škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • Sodeluje pri protetičnem posegu (po izbiri komisije)
  • se pripravi in se ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi zobozdravniški stol in naprave
  • pripravi dokumentacijo
  • psihično in fizično pripravi pacienta
  • pripravi zobozdravstvene inštrumente, aparate, materiale
  • sodeluje pri izvajanju protetičnih posegov
  • uredi pacienta po posegu
  • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
  • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
  • odpremi protetične odtise in izdelke
  • pacientu predstavi nadaljnji postopek obravnave
  • pacientu zdravstvenovzgojno svetuje
  • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene inštrumente in aparate
  • zbira, odstranjuje in transportira odpadne škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • Sodeluje pri ortodontskem zdravljenju (po izbiri komisije)
  • se pripravi in se ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi zobozdravniški stol in naprave
  • pripravi dokumentacijo
  • psihično in fizično pripravi pacienta
  • pripravi zobozdravstvene inštrumente, aparate, materiale
  • sodeluje pri izvajanju ortodontskih posegov
  • uredi pacienta po posegu
  • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
  • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
  • odpremi ortodontske odtise in aparate
  • pacientu predstavi nadaljnji postopek obravnave
  • pacientu zdravstveno vzgojno svetuje
  • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene inštrumente in aparate
  • zbira, odstranjuje in transportira odpadne snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • Sodeluje pri konzervativnem posegu (po izbiri komisije):
  • se pripravi in se ustrezno zaščiti z uporabo varovalnih sredstev
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi zobozdravniški stol in naprave
  • pripravi dokumentacijo
  • psihično in fizično pripravi pacienta
  • pripravi zobozdravstvene inštrumente, aparate, materiale
  • sodeluje pri izvajanju konzervativnih posegov
  • uredi pacienta po posegu
  • izpolnjuje zdravstveno, zobozdravstveno in drugo dokumentacijo
  • komunicira z drugimi strokovnimi sodelavci
  • pacientu predstavi nadaljnji postopek obravnave
  • pacientu zdravstvenovzgojno svetuje
  • očisti in dezinficira zobozdravniški stol, delovne površine, zobozdravstvene inštrumente in aparate
  • zbira, odstranjuje in transportira odpadne škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bird D., Robinson D.: Torres and Ehrlich Modern Dental Assisting. WB Sounders Company, 1999
 • Bartenjev M.: Mladinsko in preventivno zobozdravstvo. Medicinska fakulteta Ljubljana, 1986
 • Bartenjev M.: Preventivno in otroško zobozdravstvo 2. Medicinska fakulteta Ljubljana, 1976
 • Koch G., Paulsen S.: Pediatric Dentistry - a clinical approach. Munksgaard-Copenhagen, 2001.
 • Dragaš A. Z.: Preprečevanje infekcij v zdravniških ordinacijah. DZS, Ljubljana, 1993
 • Dragaš A. Z.: Mikrobiologija z epidemiologijo. DZS, Ljubljana, 1998

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milena Gliha, Klinični center Ljubljana SPS Stomatološka klinika, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana,
 • Stanislava Štajer, Nad žago 4. Sp. Besnica, 4201 Zgornja Besnica,
 • Darja Cibic, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
 • Silva Untelechner, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, OE Zobozdravstveno varstvo, Svetozarevska 21, 2000 Maribor,
 • Jelka Drobne, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word