NPK katalogi

    Izberite področje in poiščite katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo

    Izvajalci postopkov preverjanj in potrjevanj NPK so organizacije, ki vam omogočajo svetovanje in pridobitev NPK.