Poiščite odgovor na vaše vprašanje ali vprašajte nas

Tahir
Pozdravljeni,

sem državljan Hrvaške, poročen s slovensko državljanko in bi rad opravljal delo varnostnika v Sloveniji.
Zanima me ali imam pravico do tega oziroma pod kakšnimi pogoji?
Prijavljen sem tudi na zavodu za zaposlovanje in obiskujem tečaj slovenskega jezika.


Hvala za odg.


lp, Tahir Murtezaj
Odgovorja: Ekipa NPK | dne: 
Spoštovani!

Pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ureja Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1), ki opredeljuje pogoj za pridobitev službene izkaznice za kandidata, ki bi želel opravljati poklic s področja varovanja oseb ali premoženja:

IV. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
•da je star najmanj 18 let;
•da ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije;
•da je strokovno usposobljen glede na vrsto del, ki jih bo opravljal;
•da je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov;
•da mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila odvzeta službena izkaznica zaradi kršitev tega zakona;
•da je zdravstveno in psihično sposoben glede na vrsto del, ki jih bo opravljal;
•da aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagam vam tudi, da se seznanite z VII. poglavjem Zakonu o zasebnem varovanju, ki govori o POGOJIH, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI TUJE OSEBE, ČE ŽELIJO OPRAVLJATI ZASEBNO VAROVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Za vse podrobnejše informacije in vprašanja se lahko obrnete na Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (+ 386 1 565 98 60)